Usługa wjazdu na Cmentarz Pojazdem mechanicznym

Jeśli masz potrzebę, by wjechać pojazdem mechanicznym w celu postawienia pomnika bądź ułożenia kostki wokół pomnika musisz otrzymać od administratora cmentarza pozwolenie na wjazd na Cmentarz. Pozwolenie takie uzyskasz od Gospodarza Cmentarza. Gospodarz Cmentarza pracuje od godziny 7:00 do 15:00 w każdy dzień roboczy.

Pamiętaj! Obowiązkiem wykonawcy jest pozostawienie miejsca prac w należytym porządku, wszelkie odpady takie jak ziemia, pozostałości starej zabudowy grobu , śmieci powstałe w trakcie prac kamieniarskich należy zutylizować we własnym zakresie. Zabronione jest wysypywanie tych odpadów do kontenerów stojących na cmentarzu.