Cmentarz komunalny w Ziębicach

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach jest administratorem Cmentarza Komunalnego w Ziębicach.

Wszelkie sprawy związane z administracją cmentarza załatwicie Państwo pod nr tel. 74 819 15 80 wew.12 bądź w pokoju nr 4 znajdującym się na I piętrze Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ul. Stawowej 2A w Ziębicach. Do podstawowych zadań administratora Cmentarza Komunalnego należy:

  • ewidencja zmarłych oraz prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • wystawienie faktury w celu możliwości opłacenia grobu na kolejne 20 lat lub rezerwacji miejsca grzebalnego
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi oraz kamieniarskimi,
  • utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarza.
     

Przypominamy osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Ziębicach o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Termin ważności grobu upływa po dwudziestu latach od chwili pochówku lub po wygaśnięciu przedłużenia ważności grobu. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośrednio w siedzibie ZUK przy ul Stawowej 2A w Ziębicach.
Wysokość opłat za usługi cmentarne określa  ZARZĄDZENIE NR 235/2022 BURMISTRZA ZIĘBIC z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ziębicach.

Gospodarz Cmentarza pracuje od godziny 7:00 do 15:00 w każdy dzień roboczy.

Bramy Cmentarza Komunalnego są otwierane w ściśle określonych przypadkach:

  • ceremonii pogrzebowej na godzinę przed ceremonią i godzinę po są zamykane
  • wjazdu na cmentarz ekipy kamieniarskiej

Prosimy o uszanowanie zaleceń Gospodarza podczas przebywania na cmentarzu!