O nas ZGO

31 stycznia 2019r. Rada Miejska w Ziębicach wyraziła zgodę na powołanie nowej spółki pn. Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach (ZGO), dzięki temu stało się możliwe zastosowanie trybu in house, czyli zlecenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w trybie z wolnej ręki. Udziały spółki w 100% należą do Gminy Ziębice.