Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice
KRS 0000457405
NIP 8871806271
REGON 022112680

Kapitał zakładowy 3 805 000 PLN

Konto GBS w Strzelinie Filia Ziębice
nr 39 9588 0004 0000 5568 2000 0010

Sekretariat:
Telefony:
074 834 25 95
074 817 61 54
074 819 15 80
fax: +48 74 81-63-775
sekretariat@zukziebice.pl

Wydział Gospodarki Odpadami i Administracji Cmentarzem :

Kierownik:

Joanna Sokołowska
tel. 74 8191580 wew. 12
joanna.sokolowska@zukziebice.pl 

Weronika Lorek
tel. 74 8191580 wew. 12
weronika.lorek@zukziebice.pl

 

 
Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Mienia Komunalnego:
PO Kierownika:

Anna Porada
tel. 74 8191580 wew. 14
anna.porada@zukziebice.pl

Administratorzy Wspólnot Mieszkaniowych

Katarzyna Szczepańska
tel. 74 8191580 wew. 20 i 21
katarzyna.szczepanska@zukziebice.pl

Martyna Karwowska
tel. 74 8191580 wew. 20 i 21
martyna.karwowska@zukziebice.pl

Administratorzy Mienia Komunalnego

Alicja Jankowska
tel. 74 8191580 wew. 26
alicja.jankowska@zukziebice.pl

Anna Wróbel
tel. 74 8191580 wew. 26
anna.wrobel@zukziebice.pl

Księgowosć Wspólnot Mieszkaniowych

Katarzyna Bernasz
tel. 74 8191580 wew. 17
katarzyna.bernasz@zukziebice.pl

Roliczanie Mienia Komunalnego 

Ewa Kuś
tel. 74 8191580 wew. 17
ewa.kus@zukziebice.pl

Dział Windykacji

Marta Harhala
tel. 74 8191580 wew. 15
marta.harhala@zukziebice.pl

Wydział Usług:

Kierownik:

Beata Madeja
tel. 74 8191580 wew. 23
beata.madeja@zukziebice.pl

Beata Świderska
tel. 74 8191580 wew. 23
beata.swiderska@zukziebice.pl

Jolanta Wójcik
tel. 74 8191580 wew. 23
jolanta.wojcik@zukziebice.pl

 

Pracujemy od godziny 7:00 do 15:00

Akceptacja polityki prywatności