PSZOK

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

UWAGA!

ZMIANY W PSZOK OD DNIA 17 LUTEGO 2024 r.

 

1)    PSZOK przy ul. Stawowej 2a w Ziębicach będzie czynny:

-        w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-14:00,

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 2)    Została ustalona maksymalna ilość odpadów, które można oddać do PSZOK. Limity dotyczą poniższych rodzajów odpadów:

-        odpady wielkogabarytowe- do 600 kg/rok na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny;

-        zużyte opony- do 8 sztuk/rok na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny (dotyczy tylko opon z samochodów osobowych);

-        odpadów  budowlanych i rozbiórkowych- do 600 kg/rok na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny;

 

3)    W przypadku przekroczenia ilości odpadów objętych limitami, została ustalona opłata za przyjęcie odpadów tj.:

-        1,50 zł za 1 kg odpadów wielkogabarytowych,

-        10,00 zł za 1 szt. zużytej opony (dotyczy tylko opon z samochodów osobowych);

-        1,00 zł za 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

PSZOK to miejsce, gdzie przyjmuje się odpady komunalne, które nie są zbierane podczas cotygodniowego odbioru śmieci komunalnych. PSZOK to rozwiązanie dla tych osób, które porządkując swoje gospodarstwa domowe, chcą się pozbyć śmieci komunalnych sortowanych.

Ogólne zasady działalności PSZOK

Godziny przyjmowanie odpadów:

PSZOK przy ul. Stawowej 2a w Ziębicach świadczy usługi w następujących dniach i godzinach:

 • Poniedziałek czynny od 08:00 do 14:00
 • Wtorek czynny od 08:00 do 14:00
 • Środa czynny od 08:00 do 14:00
 • Czwartek NIECZYNNE
 • Piątek czynny od 08:00 do 14:00
 • Sobota NIECZYNNE

Wystarczy , że dostarczysz odpady odpowiednio przygotowane, do nas w godzinach pracy PSZOK. Dodatkowo należy spełnić podstawowe warunki:

 1. Należy być zameldowanym na terenie naszej Gminy, mieć złożoną deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz mieć uregulowaną wyżej wymienioną opłatę.
 2. Odpady powinny być posegregowane by móc je zakwalifikować do poszczególnych kodu odpadów.

Na PSZOK można przywieźć m.in.:

 • odpady wielkogabarytowe(meble, kanapy, dywany ,materace, stoły, krzesła, meble tapicerowane ,deski do prasowania, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, płyty meblowe, ramy okienne BEZ SZYB)
 • szło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
 • zużyte opony z samochodów osobowych wyłącznie bez felg! (rowerów, motorowerów, motocykli)
 • przeterminowane leki
 • papier, w tym tekturę oraz opakowania z papieru
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
 • odpady rozbiórkowe i budowlane w tym papa(deski drewniane, drzwi, panele, belki max 1m długości, gruz betonowy, cegły, dachówki, wanny, brodziki, ubikacje, umywalki, tapety, usunięty tynk,
 • okleina, płytki, drzwi i okna (bez szyb),  
 • odpady tekstyliów i odzieży

Odpady po dostarczeniu zostaną zważone. Posiadamy na chwilę obecną dwie wagi z których korzysta się bezpłatnie. Następnie należy podpisać protokół przekazania odpadu oraz Oświadczenie osoby przekazującej odpady i samodzielnie umieścić we wskazanym miejscu przez osobę przyjmującą.

LIMITY OBOWIĄZUJĄCE NA WYBRANE ODPADY:

- odpady wielkogabarytowe - do 600 kg na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny

- zużyte opony- do 8 sztuk na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny

- odpady budowlane i rozbiórkowe- do 600 kg na budynek jednorodzinny lub w przypadku zabudowy wielolokalowej na lokal mieszkalny

 

Mieszkańcu! Jeśli nie masz jak dostarczyć odpadów na PSZOK masz dwa rozwiązania:

 1. Sprawdzić kiedy w Twojej miejscowości/na Twojej ulicy zbierane są odpady wielkogabarytowe!
 2. Przyjść do Nas! Odpłatnie przewieziemy Twoje odpady spod Twojego domu na PSZOK !

Na PSZOK NIE są przyjmowane:

 • odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • odpady, w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych,
 • materiały zawierające azbest,
 • szyby okienne oraz wszelkie przeszklenia
 • części samochodowe tj. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory i szyby itp.,
 • odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),
 • opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym, folie i agrowłóknina rolnicza,
 • opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony nie mające ciągłości kształtu,
 • odpady weterynaryjne.

Uchwała nr 631/VIII/2024

 

 UCHWALA_631/VIII/2024

 

Uchwała nr 632/VIII/2024