RODO

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Zakład Usług Komunalnych
w Ziębicach Sp. z o. o. ul. Stawowa 2a 57-220 Ziębice. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz nową ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • zawarcia umowy w klientem – klauzula informacyjna (by dowiedzieć się więcej sprawdź załączniki do pobrania)
  • wyboru kandydatów procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (by dowiedzieć się więcej sprawdź załączniki do pobrania)
  • wyboru dostawców towarów i usług – klauzula informacyjna (by dowiedzieć się więcej sprawdź załączniki do pobrania)
  • zawarcia umów z dostawcą – klauzula informacyjna (by dowiedzieć się więcej sprawdź załączniki do pobrania) 

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z ADO poprzez e-mail: sekretariat@zukziebice.pl .