O nas

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. powstał w roku 2013 – w wyniku przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę handlową.

Podstawą zmian było uchwalenie przez Radę Miejską w Ziębicach Uchwały nr XXIX/209/2012, wprowadzającą likwidację „Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach” i zawiązanie spółki o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością”.

Siedziba firmy mieści się przy ulicy Stawowej 2a.

Struktura Własnościowa Spółki:

 • 100% udziałów posiada Gmina Ziębice

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu – Marek Wereśniak

  Rada Nadzorcza:
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Pływacz
 • Członek Rady  – Bartosz Ziółkowski
 • Członek Rady – Ewa Trojak

Podstawowe zadania ZUK Ziębice:

 • gospodarka odpadami komunlanymi
 • prowadzenie PSZOK
 • zarządzanie cmentarzem komunalnym
 • zarządzanie zielenią miejską
 • zarządzanie parkiem miejskim
 • prowadzenie wspólnot mieszkaniowych w Gminie Ziębice
 • zarządzanie mieniem komunalnym (mieszkania, lokale użytkowe)