Dział oczyszczania miasta

Pracownicy oczyszczania miasta na zlecenie Gminy Ziębice świadczą usługi w zakresie:

  • w okresie letnim utrzymywanie w ciągłej czystości nawierzchni poboczy drogowych, chodników i placów
  • w okresie zimowym ustawienie i napełnianie pojemników na piasek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem, solą, mieszankami solno-piaskowymi