• Dbamy o czystość w naszym mieście

  • Profesjonalne usługi komunalne

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. powstał w roku 2013 – w wyniku przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę handlową.

Podstawą zmian było uchwalenie przez Radę Miejską w Ziębicach Uchwały nr XXIX/209/2012, wprowadzającą likwidację „Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach” i zawiązanie spółki o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością”.