Dodatkowe usługi

Wydział świadczy dodatkowe usługi w zakresie:

  • wystawianie pojemników i kontenerów zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
  • usługi kosą i kosiarką spalinową oraz piłą spalinową
  • zamiatanie mechaniczne i ręczne chodników i placów (zamiatarka Kärcher)
  • odśnieżanie chodników i placów
  • koszenie i utrzymywanie terenów zielonych kosiarkami samobieżnymi Iseki i Kubota