Komunikaty na pojemnikach

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o. o. wraz z Gminą Ziębice przekazuje pełne informacje dotyczące dalszego sposobu postępowania związanego z komunikatem pozostawianym na Twoim pojemniku na odpady komunalne:

Szanowny Mieszkańcu! Jeśli otrzymałeś naklejkę:

BRAK ODBIORU ODPADÓW

NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA

MUSISZ SIĘ LICZYĆ Z WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA ORAZ PODWYŻSZENIEM OPŁATY ZA ODPADY

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Odpowiednie sortowanie odpadów sprawia, że możemy dać im drugie życie!

Dlatego trzeba pamiętać, że prawidłowa segregacja zgodnie z jednolitym systemem segregacji odpadów (jsso) powinna być zgodna z podziałem na 5 frakcji.

jeśli stwierdzimy nieprawidłowości w twoich odpadach, zostaną one odebrane przy najbliższym odbiorze odpadów zmieszanych pod warunkiem, że będzie można je zakwalifikować jako odpady zmieszane. Ale musisz się również liczyć z wszczęciem postępowania oraz podwyższeniem opłaty za odpady.

POJEMNIK NIEWŁAŚCIWIE OZNACZONY

MUSISZ SIĘ LICZYĆ
Z BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu, Twój pojemnik na odpady musi być w co najmniej 30 % oznaczony kolorem zgodnym z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów!

Dla odróżnienia pojemniki są oznakowane kolorami:

  • niebieskim– na papier

  • zielonym– na szkło

  • żółtym– na metale i tworzywa sztuczne

  • brązowym– na bioodpady

czarnym– na odpady zmieszane

POJEMNIK USZKODZONY

MUSISZ SIĘ LICZYĆ
Z BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu pamiętaj! Pojemnik jest Twoją własnością i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice jesteś zobligowany do utrzymania pojemnika na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Odpad zostanie warunkowo odebrany, ale pamiętaj, że masz czas na wymianę bądź naprawę pojemnika do momentu otrzymania trzeciego upomnienia! Przy kolejnym odbiorze odpady nie zostaną odebrane.

POJEMNIK USZKODZONY

BRAK ODBIORU ODPADÓW

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu pamiętaj! Pojemnik jest Twoją własnością i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice jesteś zobligowany do utrzymania pojemnika na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Twój pojemnik nie nadaje się do rozładunku. Jego rozładunek zagraża zdrowiu i życiu pracowników odbierających odpady. Musisz koniecznie wymienić pojemnik na nowy!

BRAK ODBIORU ODPADÓW

MUSISZ SIĘ LICZYĆ
Z BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu Twój pojemnik na odpady jest nadmiernie przeciążony! Musisz go rozładować abyśmy mogli go odebrać bez ryzyka narażenie zdrowia i życia pracowników oraz uszkodzenia Twojego pojemnika. Przepełniony pojemnik zwiększa podatność na pęknięcia i uszkodzenia.

BRAK LUB NIEZGODNOŚĆ
Z DEKLARACJĄ

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu pamiętaj, iż każda zamieszkana nieruchomość powinna mieć złożoną deklarację na odpady! W tym celu skontaktuj się z Gminą Ziębice

POJEMNIK
NIEZGODNY
Z NORMAMI

Pojemnik powinien posiadać normę PN-EN 840-1

BRAK ODBIORU ODPADÓW

PROSZĘ O KONTAKT ZGO Ziębice Sp z o. o. tel. 748191580 wew. 12,

e-mail: odpady@zgoziebice.pl

Mieszkańcu pamiętaj! Pojemnik jest Twoją własnością i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice jesteś zobligowany do utrzymania pojemnika na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Twój pojemnik nie nadaje się do rozładunku bo nie spełnia norm PN-EN 840-1. Jego rozładunek zagraża zdrowiu i życiu pracowników odbierających odpady. Musisz koniecznie wymienić pojemnik na nowy!

Mieszkańcu, jeśli zauważysz uszkodzenie pojemnika na odpady i podejrzewasz, że mogło ono powstać podczas rozładunku odpadów powinieneś niezwłocznie zgłosić uszkodzenie mienia. Zgłoszenie należy wysłać lub zgłosić do ZGO w Ziębicach Sp. z o. o. tel.: 074 8 191 580 wew. 12 lub e-mail odpady@zgoziebice.pl
Pamiętając o podaniu następujących informacji:
Kiedy doszło do uszkodzenia mienia?
Jakiego adresu dotyczy uszkodzenie?
Opisać rodzaj zniszczenia.