Kontakt ZGO

Wydział gospodarki odpadami
Nr wew. 12
odpady@zgoziebicie.pl
nr. pokoju 4