Regał

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp z o.o. działając jako zarządca cmentarza komunalnego w Ziębicach informuje, iż w dniu 10.08.2023r. na Cmentarzu Komunalnym w Ziębicach w pobliżu domu pogrzebowego-kaplicy cmentarnej ustawiony został regał na znicze do ponownego użytku. Jak opisano w Zasadach korzystania z regału na znicze, regał ma na celu zwrócenie uwagi na ilość odpadów powstających w każdej dziedzinie życia społecznego, oraz na istotny wpływ naszych przyzwyczajeń na zmniejszenie masy odpadów np poprzez wielokrotne używanie przedmiotów.


ZASADY KORZYSTANIA Z REGAŁU NA ZNICZE

I. Postanowienia Ogólne

 1. Nadzorującym, "Regał na znicze", zwany dalej "regałem" jest Zarządca Cmentarza- Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ziębicach
 2. Regał przeznaczony jest do użytku dla osób odwiedzających grobu znajdujące się na Cmentarzu Komunalnym w Ziębicach
 3. Korzystanie z regału jest bezpłatne

II. Przeznaczenie Regału na Znicze i zasady użytkowania

 1. Regał przeznaczony jest do pozostawiania na nim osłon zniczy wykonanych z tworzywa sztucznego lub szklanego
 2. Pozostawienie na regale osłony zniczy przeznaczone są do ponownego, nieodpłatnego wykorzystania przez osoby odwiedzające groby na Cmentarzu Komunalnym w Ziębicach
 3. Pozostawienie na regale osłony zniczy powinny nadawać się do ponownego użycia i być:
  - niezniszczone, bez pęknięć i innych uszkodzeń
  - kompletne (tj. posiadać wszystkie oryginalne elementy, np.: przykrycie, podstawkę- jeśli takie wchodziły w skład osłony znicza)
  - bez zużytych wkładów
 4. Za wszelkie uszkodzenia regału odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawny opiekun.
 5. Jeżeli na regale nie ma miejsca na postawienie osłony znicza, należy ją wyrzucić do kontenera na odpoady zmieszane