Gospodarka odpadami

Postępuj właściwie z odpadami:

 • Wyrzucaj odpady do worków i pojemników o odpowiednich kolorach.
 • Wystawiaj tylko zapełnione worki – każdy worek, w którym gromadzisz odpady to też odpad.
 • Do worków wyrzucaj tylko puste opakowania.
 • Zdejmuj kapsle i zakrętki z butelek i słoików.
 • Zgniataj plastikowe butelki i opakowania oraz składaj kartony – dzięki temu w jednym worku zmieścisz więcej odpadów.
 • Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucaj tylko to, czego nie można poddać odzyskowi lub recyklingowi.
 • Do pojemnika na popiół wrzucaj tylko popiół wystudzony, nie zalewaj go wodą.
 • Wystawiaj worki i pojemniki z odpadami przed swoją nieruchomość, zgodnie z harmonogramem, do godziny 6:00 rano.
 • Odpady problemowe oddaj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Korzystaj ze zbiórek objazdowych, podczas których odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Nie pal odpadów – w ten sposób trujesz innych i samego siebie.
 • Nie zaśmiecaj miejsc, gdzie przebywasz i wypoczywasz.

PRZYPOMINAMY ŻE pojemniki na odpady powinny być:
- wystawione do głównej drogi,
- prawidłowo oznaczone do każdej frakcji (odpowiedni kolor i naklejką z oznaczeniem frakcji)
- Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem może odbierać odpady komunalne od mieszkańców Gminy Ziębice w godzinach 06:00-18:00